Financieel recht

Wij adviseren onze cliënten over financiële toezichtwetgeving, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen voor beleggingsinstellingen, bij het aanbieden van effecten, inclusief het adviseren over prospectusvereisten en vrijstellingen, het opzetten van beleggingsfondsen en alle aspecten van vermogensbeheer.
 

Bovendien assisteren wij bij financieringstransacties en beoordelen in dat kader documentatie terzake van bancaire financiering, overnamefinanciering, derivatentransacties waaronder in het bijzonder energiederivaten.
We zijn ook veelvuldig betrokken bij financiële herstructureringen, het opstellen van zekerheidsdocumentatie en het vestigen van zekerheden.